Joe Cocker Biography

Joe Cocker  Biography

تاریخ تولد: 20 مِی، 1944

محل تولد:

Sheffield, Yorkshire, England, UK

نام حقیقی:

John Robert Cocker

نام های مستعار:

The Sheffield Soul Shouter

The One and Only

قد: 174 سانت

همسر از اُکتبر 1987 تا به امروز:

Pam Baker

بیوگرافی:

    جان رابرت که در سال 1944 بدنیا آمد یک خواننده راک و بلوز انگلیسیست که در سال 1960 معروف شد و او را بخاطر صدای چون ریگدارش میشناسند. او جوانترین فرزند خانواده و فرزند Harold Cocker و Madge Cocker میباشد. در یکی از نمایشهای غیر معروف به نام Saturday Night Live در سال 1975، بر روی صحنه حاظر شد و آهنگ Feelin’ All Right را خواند در حالی که لباسی شبیه لباس هنرپیشه فیلم John Belushi را پوشیده بود. هر دو شعر را یکی در میان خواندند. یکی از منتقدان موسیقی در این باره نوشت: John Belushi صدایش بیشتر شبیه Cocker بود تا خود Cocker.

جایزه O.B.E در سال 2007 و سالگرد ملکه الیزابت بخاطر خدماتی که به موسیقی کرد به او دادند.

آهنگهای مورد علاقه اش Respect از Aretha Franklin و Rock Island Line از Lonnie Donegan و All Along The Watchtower از Jimi Hendrix میباشد.

آلبومهایش:

With a Little Help from My Friends (1969)

Joe Cocker! (1969)

Joe Cocker (1972/EU: 1973)

I Can Stand a Little Rain (1974)

Jamaica Say You Will (1975)

Stingray (1976)

Luxury You Can Afford (1978)

Sheffield Steel (1982)

Civilized Man (1984)

Cocker (1986)

Unchain My Heart (1987)

One Night of Sin (1989)

Night Calls (1991/US: 1992)

Have a Little Faith (1994)

Organic (1996)

Across from Midnight (1997)

No Ordinary World (1999/US: 2000)

Respect Yourself (2002)

Heart & Soul (2004/US: 2005)

Hymn for My Soul (2007/US: 2008)

Hard Knocks (2010/US: 2012)

Fire It Up (2012)

Translated by: www.hottranslatedlyrics.com

Joe Cocker  Biography

تاریخ تولد: 20 مِی، 1944

محل تولد:

Sheffield, Yorkshire, England, UK

نام حقیقی:

John Robert Cocker

نام های مستعار:

The Sheffield Soul Shouter

The One and Only

قد: 174 سانت

همسر از اُکتبر 1987 تا به امروز:

Pam Baker

بیوگرافی:

    جان رابرت که در سال 1944 بدنیا آمد یک خواننده راک و بلوز انگلیسیست که در سال 1960 معروف شد و او را بخاطر صدای چون ریگدارش میشناسند. او جوانترین فرزند خانواده و فرزند Harold Cocker و Madge Cocker میباشد. در یکی از نمایشهای غیر معروف به نام Saturday Night Live در سال 1975، بر روی صحنه حاظر شد و آهنگ Feelin’ All Right را خواند در حالی که لباسی شبیه لباس هنرپیشه فیلم John Belushi را پوشیده بود. هر دو شعر را یکی در میان خواندند. یکی از منتقدان موسیقی در این باره نوشت: John Belushi صدایش بیشتر شبیه Cocker بود تا خود Cocker.

جایزه O.B.E در سال 2007 و سالگرد ملکه الیزابت بخاطر خدماتی که به موسیقی کرد به او دادند.

آهنگهای مورد علاقه اش Respect از Aretha Franklin و Rock Island Line از Lonnie Donegan و All Along The Watchtower از Jimi Hendrix میباشد.

آلبومهایش:

With a Little Help from My Friends (1969)

Joe Cocker! (1969)

Joe Cocker (1972/EU: 1973)

I Can Stand a Little Rain (1974)

Jamaica Say You Will (1975)

Stingray (1976)

Luxury You Can Afford (1978)

Sheffield Steel (1982)

Civilized Man (1984)

Cocker (1986)

Unchain My Heart (1987)

One Night of Sin (1989)

Night Calls (1991/US: 1992)

Have a Little Faith (1994)

Organic (1996)

Across from Midnight (1997)

No Ordinary World (1999/US: 2000)

Respect Yourself (2002)

Heart & Soul (2004/US: 2005)

Hymn for My Soul (2007/US: 2008)

Hard Knocks (2010/US: 2012)

Fire It Up (2012)

Translated by: www.hottranslatedlyrics.com

Source Website: www.imdb.com

                              www.wikipedia.com

Nima J. Gol

About Nima J. Gol

Music is Life.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.