مانی رهنما – پرنده

مانی رهنما – پرنده

Mani Rahnama – The Bird

پرنده هم قفس هم خونه ی من

The bird, my coupled, my Homey

زمستون رفت و شد فصل پریدن

Winter has gone and it’s time to fly

همین دیروز تو از این خونه رفتی

It was yesterday, you left this house

ولی از اومدن چیزی نگفتی

But never told me about your coming back

تورا در حنجره یک دشت اواز

There was a voice of Champaign in your larynks

تورا در سر هوای خوب پرواز

In your head there was a good will of fly

تورا در حنجره یک دشت اواز

There was a voice of Champaign in your larynks

تورا در سر هوای خوب پرواز

In your head there was a good will of fly

من اینجا خسته و غمگین و تنها

I’m here, sick and tired, so alone

نمیدونم که می مونم تا فردا

Not sure will I hang on till tomorrow

چی میشد اون هوای برفی و سرد

I Wish, that cold and snowy weather

تورو راهی این خونه نمیکرد

Hadn’t guide you to this house

بهار کاغذین خونه  من

The fake paper spring of my  house

تو رو راضی نکرد آخر به موندن

at last didn’t satisfy you to stay

من عادت می کنم با درد تازه

I’ll get use to this fresh pain

جدایی شاید از من، من بسازه

Separation might make me a new Me

دلم تنگ دلم تنگ برایت

I miss you, I miss you so much

نگاهم با نگاهت داشت عادت

I got used to see you every where

تو اونجا باگلای رنگارنگی

You’re there, with colorful flowers

من اینجا پشت دیوارای سنگی

I’m here, right inside of these stony walls

تو با جنگل، تو با دریا، تو با کوه

You’re with forest, sea and mountain

منو اندازه یک فصل اندوه

And I’m left here with a season full of sadness

من عادت می کنم با درد تازه

I’ll get use to this fresh pain

جدایی شاید از من، من بسازه

Separation might make me a new Me

دلم تنگ دلم تنگ برایت

I miss you, I miss you so much

نگاهم با نگاهت داشت عادت

I got used to see you every where

پرنده هم قفس هم خونه ی من

The bird, my coupled, my Homey

زمستون رفت و شد فصل پریدن

Winter has gone and it’s time to fly

همین دیروز تو از این خونه رفتی

It was yesterday, you left this house

ولی از اومدن چیزی نگفتی

But never told me about your coming back

تورا در حنجره یک دشت اواز

There was a voice of Champaign in your larynks

تورا در سر هوای خوب پرواز

In your head there was a good will of fly

تورا در حنجره یک دشت اواز

There was a voice of Champaign in your larynks

تورا در سر هوای خوب پرواز

In your head there was a good will of fly

من اینجا خسته و غمگین و تنها

I’m here, sick and tired, so alone

نمیدونم که می مونم تا فردا

Not sure will I hang on till tomorrow

من عادت می کنم با درد تازه

I’ll get use to this fresh pain

جدایی شاید از من، من بسازه

Separation might make me a new Me

دلم تنگ دلم تنگ برایت

I miss you, I miss you so much

نگاهم با نگاهت داشت عادت

I got used to see you every where

Translated By: www.hottranslatedlyrics.com

Nima J. Gol

About Nima J. Gol

Music is Life.
This entry was posted in مانی رهنما. Bookmark the permalink.